The world’s most remarkable and revered audio compressor — available as a UAD plug-in

مسترینگ کمپرسور shadow hills از ۲ کم‍پرسور ‪(Optical)‬ و Discrete ‪(VCA)‬ برای توانایی بیشتر در کنترل داینامیک صداطراحی شده که هرکدام شخصیت و رنگ خاص خود را دارد که انتخاب اول هنرمندانی از جمله Muse‪,‬ Greedn Day‪,‬ Gnarld Barkley و … می باشد

ویژگی ها

از ترانسفورمر های نیکل، آهن، و استیل ‪برای شخصیت و رنگهای متفاوت می توان استفاده کرد

امکان استفاده از فیلتر sidechain فرکانس های زیر ۹۰ هرتز

میکس و مسترینگ کمپرسور انحصاری Shadow Hills که با نظارت طراح سخت افزاری این دستگاه ‪(‬Peter Reardon‪)‬ شبیه سازی شده است

استفاده از دو کمپرسور Optical و Discrete‪(VCA)‬ به صورت پیاپی برای کنترل داینامیک

Three Majestic Compressors in One

Switchable Output Transformers — Nickel, Iron, and Steel