ناموجود!

Rupert Neve Designs Portico 517

500-Series Mic Pre / DI / Comp

 1Channel, 500-series-format Microphone Preamplifier and Opto Compressor with Hi-Z, Blend Control and Vari-phase

توضیحات

Rupert Neve Designs Portico 517‌ بر اساس پری امپ قابل حمل پورتیکو ۵۰۱۷ ساخته شده است و دارای مبدل کلاس جهانی برای مدار پری امپ، کمپرسور، و DI با Vari-phase می باشد. همچنین ویژگی هایی مانند Silk و ترکیب DI/mic نیز تماما در این چنل استریپ سری ۵۰۰ وجود دارند.

توضیحات تکمیلی

نوع پری امپ

Solid State

شکل و اندازه

500 Series

پاسخگویی فرکانسی

20Hz-40kHz

Number of Preamps

1

نوع کمپرسور

Optical

Phantom Power

Yes