ناموجود!

Aston Halo

Isolator & Reflection Filter

Reflection Filter with Shell-shape Design, Textured PET Felt Wave-formed Surface, and Easy-mount Hardware

ناموجود!

توضیحات

ایزولاتور Aston Halo
ساخت High Tech با ساختار نمدی
طراحی ثبت شده، عملکرد عالی
ایزولاسیون به شدت بهینه شده
ایزولاسیون عمودی و افقی به شکل نیم کره
ایزولاسیون تکوسیکی در سطح و فضایی بزرگ تر
جذب و شکستن بیشتر صدا
سخن افزاری سبک برای نصب