تکنیک یکی از شناخته شده ترین توزیع کنندگان تجهیزات استودیویی در ایران می باشد و با توجه به حضور طولانی مدت در این زمینه، نمایندگان زیادی در سراسر کشور دارد

ایاسه

ایاسه

بابل

ehsan.abw@hotmail.com
منشئی

منشئی

اصفهان

arman.manshaee@gmail.com
ندا

ندا

شیراز

shiraz@iransote.com
شاه میرزایی

شاه میرزایی

مشهد

shahmirzaee@gmail.com
صبا

صبا

قائمشهر

elyasjavadian@gmail.com
آندلس

آندلس

تهران

info@andalosmusic.com
باربد

باربد

آبادان

info@barbad.com
فتاح

فتاح

تهران

fattahfathi.music@gmail.com
ملودی باران

ملودی باران

تهران

nadermodir20@yahoo.com
نیک افروز

نیک افروز

کرج

payamusic@yahoo.com
ستاره آبی

ستاره آبی

اصفهان

sale@bluestar.net
هارمونی

هارمونی

رشت

info@gilyamaha.com
سرنا

سرنا

تهران

b.shirzadi@gmail.com
شیرزادی

شیرزادی

تهران

b.shirzadi@gmail.com
سروش

سروش

رشت

moazemi@outlook.com
آوای دوست

آوای دوست

ساری

mojtabamoayedi@gmail.com
کندو

کندو

قزوین

candomusicshp@gmail.com
ایمانی

ایمانی

کرمانشاه

www.davoodimani.com

نوای ریحان

نوای ریحان

تهران

info@nava-reyhan.com
پژواک امید

پژواک امید

بندرعباس

omid.studio@gmail.com