• آموزشگاه خوانندگان ایرانی 90%

طراحی اکوستیک

  • استودیوی تولید شریعت 100%

تجهیزات و اکوستیک

  • استودیوی وی دات 20%

اکوستیک

  • استودیوی گویندگی انصار 100%

تجهیزات و اکوستیک

با توجه به نوسانات قیمت ارز، برای اطمینان از قیمت محصولات با شماره تلفن 66720097 تماس حاصل فرماید رد کردن