با خرید یک اپولو تویین، پلاگین های زیر به ارزش ۶۹۷ دار را به رایگان دریافت کنید:

Auto-Tune Realtime, Manley VOXBOX, UA Pure Plate Reverb

ای پیشنهاد تا ۹ تیر معتبر است.

از الان تا ماه تیر، با خرید و رجیستر کردن Apollo Twin MKII یا Apollo Twin USB کیفیت صدای وکال های خود را به کیفیت جهانی برسانید.