برای مدتی محدود، تا ۲۴ شهریور، رک های آپولو از کمپانی یونیورسال آدیو را با ۲۰٪ تخفیف از قیمت کمپانی خریداری کنید.