مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های اکوستیکی

فضاهای خصوصی

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های اکوستیکی

سالن های اجتماعات

سخنرانی، موسیقی، نمایش

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های اکوستیکی

سالن های سینما

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های اکوستیکی

فضاهای تمرین موسیقی

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های اکوستیکی

سالن های اجتماعات

سخنرانی، موسیقی، نمایش

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های اکوستیکی

فضاهای تولید سینمایی

صداگذاری، پست پروداکشن

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های اکوستیکی

استودیوهای صدبرداری

گفتار، موسیقی

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های اکوستیکی

فضاهای تولید سینمایی

صداگذاری، پست پروداکشن

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های اکوستیکی

استودیوهای صدبرداری

گفتار، موسیقی

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های اکوستیکی

فضاهای کنفرانس

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های اکوستیکی

استودیوهای صدبرداری

گفتار، موسیقی

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های اکوستیکی

استودیوهای تصویربرداری

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های اکوستیکی

استودیوهای صدابرداری

دوبلاژ

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های اکوستیکی

فضاهای خصوصی

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های اکوستیکی

استودیوهای تصویر

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های اکوستیکی

استودیوهای صدبرداری

گفتار، موسیقی

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های اکوستیکی

استودیوهای تصویربرداری

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های اکوستیکی

استودیوهای صدابرداری

گفتار، موسیقی

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های اکوستیکی

استودیوهای صدابرداری

گفتار، موسیقی

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های اکوستیکی

فضاهای تمرین موسیقی

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های اکوستیکی

استودیوهای تولید موسیقی

آهنگسازی، میکس و مسترینگ

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های اکوستیکی

استودیوهای صدابرداری

گفتار، موسیقی

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های اکوستیکی

فضاهای تولید سینمایی

صداگذاری، پست پروداکشن

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های اکوستیکی

فضاهای تمرین موسیقی

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های اکوستیکی

استودیوهای صدابرداری

گفتار، موسیقی

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های اکوستیکی

فضاهای تولید سینمایی

صداگذاری، پست پروداکشن

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های اکوستیکی

استودیوهای صدبرداری

گفتار، موسیقی

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های اکوستیکی

استودیوهای پست پروداکشن

صداگذاری

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های اکوستیکی

فضاهای خصوصی

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های اکوستیکی

آموزشگاه های موسیقی

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های اکوستیکی

استودیوهای تولید موسیقی

آهنگسازی، میکس و مسترینگ

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های اکوستیکی

استودیوهای تصویر

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های اکوستیکی

استودیوهای تولید موسیقی

آهنگسازی، میکس و مسترینگ

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های اکوستیکی

استودیوهای صدبرداری

گفتار، موسیقی

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های اکوستیکی

استودیوهای پست پروداکشن

صداگذاری

خدمات

اکوستیک تخصصی

تیم حرفه ای اکوستیک تکنیک داشتن استودیویی با صدای استاندارد بر اساس نیازهای شما را برایتان تضمین می کند

پشتیبانی فنی

تیم پشتیبانی فنی تکنیک بخشی قابل اعتماد، با تجربه، و با سواد است که همیشه می توانید به آن اعتماد کنید

مشاوره حرفه ای

تکنیک مفتخر است که با بهره وری از نیروی متخصص و مجرب، بهترین مشاوره را بر اساس نیازهای شما در اختیارتان قرار دهد

Universal Audio Arrow
۷۴۱۰۰۰۰ تومان

Softube Console 1
۷۲۰۰۰۰۰

Universal Audio OX
۱۷۴۰۰۰۰۰

M-Audio Uber Mic
۳۱۴۰۰۰۰ تومان

Headrush Pedalboard
۱۶۲۴۰۰۰۰

Ableton Push 2 with Live 10 Suite
۱۴۳۰۰۰۰۰

خدمات، لوازم و تجهیزات استودیو صدا، تصویر، و اکوستیک حرفه ای را از ما بخواهید.